Lederopplæring

Vi tilbyr to varianter av vår barnehagebaserte lederopplæring. En opplæring er skreddersydd for styrere og en er laget for pedagogiske ledere.                                                         

Styrer  

Til barnehagens øverste leder tilbyr vi en praksisnær lederopplæring over fire dager av 6 timer. Vi har byggd opp en opplpæring som skal hjelpe øverste leder å sikre at barnehagen tilbyr en barnehagetjeneste av høy kvalitet i tråd med ny rammeplan.                                            

 

Pedagogiske ledere   

Mange pedagogiske ledere synes det er vanskelig å være en tydelig leder overfor sitt personal. Lederopplæringen skal hjelpe pedagogisk leder å lage mål, følge opp beslutninger og bli tydeliger i lederrollen. Vår praksisnære lederopplæring for pedagogiske ledere går over 24 timer fordelt på fire dager.