Bedriftsdoktoren AS tilbyr lederopplæring til barnehageledere og et lederverktøy for barnehageledere- Hubas.  

 

Bedriftsdoktorens foredragsholder, Lars Grimstad en nå en del av Skagerak Consulting: http://www.skc

 

 

Kontaktinformasjon lederopplæring:

mobil:920 69 048

 

 

Kontaktinformasjon lederverktøy for barnehageledere- Hubas

post@hubas.no 

 

 

 

    

Besøkende nummer [counter]